Khảo sát giám định niên đại thác bản văn bia

La datation des inscriptions du Vietnam : question de méthode

Nguyên Van Nguyên

Collection : Bibliothèque vietnamienne

Collection's number: 10

Publication date: 2007

Status : Unavailable

0,00

Width : 16.8 cm

Height : 24.5 cm

Weight : 0.8 kg

Number of pages : 378

Geography : Vietnam

Language : Vietnamese

Place : Hanoï

Support : Papier

Description :

16,8x24,5, 382 p., Vietnamese, hardcover

Read more Read less
Unavailable
This article has been added to the basket

Abstract

Qua việc nghiên cứu những bản rập trong số hơn 40.000 đơn vị bia và chuông của Việt Nam, cuốn sách đề cập đến càc phương pháp văn bản học cho phép xác định niên đại của các văn bia cổ. Ông Nguyễn Văn Nguyễn, tác giả của cuốn sách này, là nghiên cứu Viện Nghiên cứu Hán Nôm (thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam). Ông cũng đã ra mắt độc giả các tác phẩm như Những vấn đề văn bản học Quân trung từ mệnh của Nguyễn Trãi (EFEO, Tủ sách Việt Nam, số V) và Tấu, biểu đấu tranh ngoại giao của Nguyễn Trãi (EFEO, Tủ sách Việt Nam, số IX).
 
This study of the inscriptions on Vietnamese steles and bells which form a collection of nearly forty thousand rubbings examines the philological methods used for dating ancient inscriptions. Nguyễn Văn Nguyễn is a member of the Hán-Nôm Institute (Vietnamese Academy of Social Sciences). His previous publications include Nguyễn Trãi Correspondence to the Army, Questiond of Philology (EFEO, Bibliothèque Vietnamienne, V) and Diplomatic Documents Written by Nguyễn Trãi in the Fifteenth Century (EFEO, Bibliothèque Vietnamienne, IX)

Table of contents

Synopsis de l’ouvrage, en français
Lời nói đầu
 
1. Thực trạng vấn đề thác bản ngụy tạo niên đại
            1.1 Thực chứng
            1.2 Số lượng và phạm vi phân bố
 
2. Những thủ thuật ngụy tạo niên đại trong thác bản văn bia
            2.1 Ngụy tạo nhằm chứng tỏ niên đại thời Lê của thác bản
            2.2 Ngụy tạo che dấu thông tin liên quan đến thời Nguyễn
            2.3 Ghép thác bản
 
3. Hai nguồn sản sinh và các mẫu chữ niên hiệu ngụy tạo trong thác bản văn bia
            3.1 Hai nguồn khuôn mẫu sản sinh niên đại ngụy tạo
            3.2 Mẫu chữ ngụy tạo của nguồn X:
            3.3 Mẫu chữ ngụy tạo của nguồn Y:
4. Giám định niên đại đối với thác bản ngụy tạo niên đại
            4.1 Nhận dạng thác bản ngụy tạo niên đại
            4.2 Căn cứ cho việc phục hồi niên đại
 
5. Thao tác xử lý và kết quả giám định
            5.1 Những qui ước
            5.2 Những yếu tố phản ánh niên đại chủ yếu được sử dụng
 
6. Thực hành giám định niên đại thác bản
            6.1 Thác bản ngụy tạo niên đại
            6.2 Một số thác bản có nghi vấn về niên đại
 
Phụ lục

About the collection

Bibliothèque vietnamienne

Le Centre de l’École française d’Extrême-Orient au Viêt-Nam publie une série de travaux dans le domaine de l’histoire, de l’anthropologie et de la littérature classique.

Related books