Le catalogue des Éditions de l'EFEO, riche d'environ 900 titres, propose des publications portant sur l'Asie, depuis l'Inde jusqu'au Japon, et couvrant un large spectre disciplinaire en sciences humaines et sociales (archéologie, histoire, anthropologie, littératures, philologie, etc.).
Ces publications, si elles s'adressent d'abord à la communauté scientifique, intéressent également un public attiré par les civilisations et sociétés d'Asie.

Khảo cổ học Đồng bằng sông Mê Kông

Tập II: Văn minh vật chất Óc Eo

Louis MALLERET

Olivier TESSIER, NGUYỄN Hữu Giềng, NGUYỄN Thị Hiệp

Collection : Publications des centres

Numéro de collection: 26

Édition: nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh

Année de parution: 2021

Statut : Se renseigner auprès de l'éditeur

0,00

Largeur : 18.5 cm

Hauteur : 27.5 cm

Poids : 1.56 kg

Nombre de pages : 548

Distributeur : NHÀ SÁCH TỔNG HỢP

Géographie : Vietnam

Langue : Vietnamien

Lieu : Hô-Chi-Minh-Ville

Support : Papier

Description :

548 p., vietnamien, 2 volumes prix : 1,000,000đ

En savoir plus Lire moins
Ce article a été ajouté au panier

Résumé

Công trình của Louis Malleret với nhan đề "L'Archéologie du delta du Mékong (Khảo cổ học Đồng bằng sông Mê Kông)", gồm 4 tập, ấn hành từ 1959 đến 1963, đến nay vẫn là một điểm khởi đầu bắt buộc cho tất cả mọi nghiên cứu khảo cổ về các tỉnh miền Nam của Việt Nam"
 
Tập II bộ sách này cho thấy Louis Malleret đã nghiên cứu một cách toàn diện và chi tiết nhiều phương diện văn hóa của miền Tây sông Hậu, giúp chúng ta nhận diện được các loại hình cổ vật Óc Eo, phương thức sản xuất và ảnh hưởng kỹ thuật cũng như mối quan hệ giao thoa văn hóa của cư dân Óc Eo với các nền văn minh khác trong khu vực.
Tập II - "Văn minh vật chất Óc Eo" được chia làm hai quyển (chính văn và phụ bản). Quyển I dành cho việc khảo sát, khai quật, miêu tả hiện vật và nghiên cứu khảo cổ. Nội dung quyển I gồm ba phần: Phần 1 giới thiệu các hiện vật là công cụ lao động, sinh hoạt của cư dân thuộc văn hóa Óc Eo, chất liệu được làm bằng đá và xương răng của các loài động vật. Phần 2 giới thiệu chi tiết các hiện vật bằng đất nung bao gồm các công cụ được sử dụng trong hoạt động thủ công nghiệp làm gốm, kim hoàn và các loại đồ gốm được sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày của cư dân văn hóa Óc Eo. Phần 3 là những nghiên cứu về kỹ thuật luyện kim đồng và sắt của cư dân cổ cùng các hiện vật được làm bằng kim loại như tượng của các vị thần và Phật, nhạc khí, đồ trang sức và các hiện vật kim loại của nước ngoài được phát hiện ở các di chỉ Óc Eo.
Quyển II là phần phụ bản bao gồm hình ảnh và chú thích về các dụng cụ, di vật thu thập được từ các cuộc khai quật quần thể di chỉ Óc Eo và ba Thê cùng với một số ảnh chụp, ảnh dập từ nguồn ảnh liệu của Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp. Nhiều hiện vật được chụp từ các góc độ khác nhau kèm với số đo, kích thước, đường kính rất chính xác, tỉ mỉ.

Notes

Toutes les commandes doivent être adressées à l'éditeur NHÀ SÁCH TỔNG HỢP (lien vers le site de NHÀ SÁCH TỔNG HỢP).

Livres similaires