Le catalogue des Éditions de l'EFEO, riche d'environ 900 titres, propose des publications portant sur l'Asie, depuis l'Inde jusqu'au Japon, et couvrant un large spectre disciplinaire en sciences humaines et sociales (archéologie, histoire, anthropologie, littératures, philologie, etc.).
Ces publications, si elles s'adressent d'abord à la communauté scientifique, intéressent également un public attiré par les civilisations et sociétés d'Asie.

Đà Lạt - Bản đồ sáng lập thành phố

Đà Lạt - Et la carte créa la ville / Đà Lạt - And the map created the city

Pascal Bourdeaux, Olivier TESSIER

Collection : Publications des centres

Numéro de collection: 25

Édition: NHÀ SÁCH TỔNG HỢP

Année de parution: 2020

Statut : Se renseigner auprès de l'éditeur

14,00

Largeur : 16 cm

Hauteur : 23 cm

Poids : 0.97 kg

Nombre de pages : 235

Distributeur : NHÀ SÁCH TỔNG HỢP

Géographie : Vietnam

Langue : Français, Vietnamien, Anglais

Lieu : Hô-Chi-Minh-Ville

Support : Papier

Description :

235 p., français, vietnamien et anglais, prix : 360,000đ

En savoir plus Lire moins
Ce article a été ajouté au panier

Résumé

Quyển sách này đã được xuất bản lần đầu tiên trong khuôn khổ những hoạt động kỷ niệm 120 năm thành lập thành phố Đà Lạt và trùng với sự kiện “Năm Pháp – Việt 2013”. Nhân dịp đó, Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp (EFEO) tại Việt Nam, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Việt Nam và Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng cùng phối hợp thiết kế và thực hiện triển lãm “Đà Lạt – Bản đồ sáng lập thành phố…” tại rạp hát Hòa Bình (Đà Lạt), từ ngày 9 đến 31 tháng 12 năm 2013. Toàn bộ triển lãm này được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng.

Mục đích của cuốn sách này là phác ra mối liên hệ giữa vấn đề bảo tồn di sản và triển vọng quy hoạch đô thị bằng cách cung cấp cho người đọc cái nhìn về lịch sử thành phố qua bản đồ. Nếu như phần lớn tranh ảnh đề cập đến kiến trúc thời Pháp thuộc của trạm nghỉ dưỡng trên cao này thì lịch sử đô thị cho đến nay chỉ được nói đến và minh họa một phần nào.

Cuốn sách sử dụng các tài liệu bản đồ, tranh ảnh và tài liệu viết tay từ nhiều trung tâm tư liệu và lưu trữ tại Việt Nam, Pháp, Thụy Sĩ và Nhật Bản.

Notes

Toutes les commandes doivent être adressées à l'éditeur NHÀ SÁCH TỔNG HỢP (lien vers le site de NHÀ SÁCH TỔNG HỢP).

Livres similaires