Thế giới của Truyện Nôm

Maurice DURAND

Philippe PAPIN, Olivier TESSIER, NGUYỄN Thị Hiệp, Marcus DURAND

Collection : Publications des centres

Collection's number: 28

Edition: nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh

Publication date: 2022

Status : Check with the publisher

0,00

Width : 16 cm

Height : 24 cm

Weight : 0.45 kg

Number of pages : 196

Distributor : Nhà Xuất Bản Văn Hóa - Văn Nghệ

Geography : Vietnam

Language : Vietnamese

Place : Hô-Chi-Minh-Ville

Support : Papier

Description :

196 p., Vietnamese, price : 170,000đ

Read more Read less
This article has been added to the basket

Abstract

Năm 1998, Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp tại HN tổ chức xuất bản tập bản thảo "L'Univers des Truyện Nôm" bằng tiếng Phâp của GS. Maurice Durand. Năm 2022, Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp tại TPHCM phối hợp với Dự án Vietnamica, lần đầu tiên tổ chức dịch bản tiếng Pháp sang tiếng Việt với nhan đề THẾ GIỚI CỦA TRUYỆN NÔM.

Notes

All orders have to be placed with NHÀ SÁCH TỔNG HỢP (Please find the link to the NHÀ SÁCH TỔNG HỢP website)

Related books