Hongdong Jiexiu shuili beike jilu = Gestion de l'eau dans l'épigraphie du Shanxi

Huang Zhusan

Feng Junjie

Collection : Shaan Shan diqu shuizi yuan yu minjian shehui diaocha ziliao ji = Enquête sur l'eau et la société locale dans les provinces du Shaanxi et du Shanxi

Collection's number: 3

Edition: EFEO - Coéditions, Zhonghua shuju

Publication date: 2003

0,00

ISBN : 7-101-03929-4

ISBN-13 : 978-7-101-03929-0

Distributor : Autre éditeur

Geography : China

Language : Chinese

Place : Pékin

Support : Papier

Read more Read less
Hongdong Jiexiu shuili beike jilu = Gestion de l'eau dans l'épigraphie du Shanxi
This book is out of stock
This article has been added to the basket

Related books